Dọn nhà DN-G2

1.050.000,0 1.000.000,0

Dọn nhà DN-G2 là gói dịch vụ mà bạn thuê xe tải và lái xe khuân vác + nhân công. Số lượng nhân công do bạn quyết định. Công việc chuyển dọn theo yêu cầu của bạn.

Yêu cầu báo giá  
Danh mục: Từ khóa: ,