Cần đặt trước dịch vụ bao lâu?

Bạn nên đặt trước dịch vụ ít nhất 1 ngày. Kinh nghiệm cho thấy bạn đặt lịch càng sớm thì giá dịch vụ vận chuyển được hưởng càng tốt.

Call Now Button