Dịch vụ chuyển nhà trọn gói làm những việc gì?

Công ty cử công nhân và xe tải đến để thực hiện toàn bộ công việc vận chuyển. Công việc bao gồm tháo dỡ toàn bộ đồ đạc, đóng gói và vận chuyển đến nhà mới. Tại nhà mới, đồ đạc được lắp đặt, kê đặt vào vị trí để sử dụng được ngay.

Call Now Button